Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Kárbejelentés, kárügyintézés

Vagyonbiztosítás kárbejelentés és kárügyintézés folyamataTisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben ingatlanában, vagy biztosított ingóságaiban kár keletkezett úgy kérem, hogy az előző oldalon található VAGYON BIZTOSÍTÁSI KÁRBEJELENTŐ ŰRLAPOT szíveskedjen kitölteni és a „Küldés” gomb megnyomásával részünkre továbbítani.

Egyúttal az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy a különböző fajta vagyonbiztosítási károk esetén milyen dokumentációra van szüksége a Biztosítónak a kár kifizetéséhez.

Az ügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül be kell jelenteni.

Halál és baleseti kár esetén kérjük 8 munkanapon belül jelezze kárigényét.

A Biztosító társaságok jellemzően a kárbejelentés beérkezésétől számított 5 munka napon belül felveszi Önökkel a kapcsolatot. Kérjük, hogy a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja a kár helyszínét változatlanul, a károsodott vagyontárgy állapotán ne változtasson, vagy csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben tegye azt. Erre a kárbejelentés tartalmának ellenőrzése miatt van szükség.

Amennyiben szükségszerű a kár helyreállításának megindítása, úgy kérjük, hogy megfelelő módon dokumentálják a káreseményt (legalább 10 jó minőségű fotó készüljön különböző nézetből, vagy ha van rá lehetőség készítsen videó felvételt).

A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket kérjük, hogy őrizze meg változatlan állapotban.

A minél gyorsabb kárrendezés érdekében a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a rendőrségen is. Mindez különösen azért fontos, mert a rendőrséget is érintő kárügyekben a kárrendezéshez szükségünk van a rendőrség által kiállított dokumentumokra (feljelentésre és a nyomozást lezáró határozatra).


Kárfelvételkor bemutatandó dokumentumok


Az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges a lakás biztosítási kárrendezése során.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához káresettől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szüksége a Biztosító társaságoknak. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • az építésügyi hatóság által kiadott bontási határozat (ha bontani kell)
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról
 • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók
 • Közvetlen villámcsapás
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épületkárok esetén tulajdoni lap másolata (3 hónapnál nem régebbi)
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • Villámcsapás indukciós hatása
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • szakértői vélemény a károsodott készülékekről
 • javítási árajánlat a készülékekről, számlák
 • Csőtörés- és beázáskárok
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • nagyobb összegű épületkárok esetén tulajdoni lap másolat (3 hónapnál nem régebbi)
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • Baleset
 • orvosi szakvélemény
 • halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)
 • kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén)
 • táppénzes igazolás másolata
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)
 • Betöréses lopás, rablás
 • az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • rendőrségi feljelentés
 • rendőrségi nyomozást felfüggesztő vagy megszüntető határozat, vádemelés esetén vádirat
 • számlák, garanciajegyek, adásvételi szerződés, fotók

 • A kártérítés kifizetésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók

  A kártérítési összeget a Biztosító vagy az Ön által megadott bankszámla számra utalja, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre.

 • a Biztosító a teljes dokumentáció beérkezését követő 15 napon belül utalja át a kártérítés összegét.
 • a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt, és a biztosítási kötvény engedményezési záradékkal van ellátva, akkor csak a engedményezett lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizeti ki a kártérítést a biztosítottnak (engedményezőnek)
 • H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu