Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Kárbejelentés, kárügyintézés

Utasbiztosítások kárbejelentése


Külföldön járva számtalan veszélynek vagyunk kitéve, melyek egy idegen országban jelentősebb problémaként jelentkeznek, mint ismerős környezetben. Az utasbiztosítási termékek balesetből, betegségből és poggyászkárból felmerülő költségekre kínálnak 24 órás fedezetet. Az utasbiztosítások mellé a Biztosító társaságok magyar nyelvű, az egész világra kiterjedő, az év minden napján rendelkezésre álló telefonos segítségnyújtási szolgáltatást is nyújtanak.

Utasbiztosítások a következő károk esetén nyújtanak fedezetet>

Orvosi, kórházi ellátás költségei

Amennyiben külföldön baleset éri vagy hirtelen megbetegedés miatt orvosi, kórházi ellátásra szorul, és a felmerülő költségeket nem tudja, vagy nem kívánja a helyszínen rendezni, úgy az utasbiztosítási tájékoztatón is megtalálható, éjjel-nappal hívható telefonszámon kérhet segítséget.

Baleset esetén nyújtott további szolgáltatások

Amennyiben a külföldön történt balesettel kapcsolatosan többlet költségei merültek fel, úgy azt hazatérését követően a külföldi tartózkodás helyszínén kiállított számlák és igazolások alapján - a biztosítási feltételekben leírtak szerint - megtéríti a Biztosító.

Poggyászkár

Amennyiben poggyászkára történt, és csomagját külföldi tartózkodása során ellopták, vagy jogtalanul eltulajdonították és erről megfelelő dokumentumokkal rendelkezik, a Biztosító átvállalja az elveszett iratok pótlásának költségét a biztosítási összegig. Légi utazásnál a biztosítási fedezet kiterjedhet a poggyászkésedelemből adódó igazolt többletköltségek térítésére is.

Az erre vonatkozó feltételekről mindig érdemes az utazást megkezdése előtt tájékozódni. Hívjon minket bizalommal, hogy útnak indulását kényelmesebbé tegyük!

Személygépjármű assistance szolgáltatás

Amennyiben személygépjárműve az utazás során meghibásodik, vagy baleset éri, úgy az éjjel-nappal hívható telefonszámon keresztül kérhet segítséget. Kérés esetén a helyszínre szerelőt küld, szükség esetén szervizt ajánl, bérgépjárművet biztosít, alkatrészt küld, szükség esetén gondoskodik személygépjármű tárolásáról, szállásról, vagy hazautazásáról a Biztosító.

Jogvédelem biztosítás

Jogi védelemben részesül amennyiben külföldi útja során erre szüksége van (pl. szabálysértés, gyorsított bírósági eljárás, stb.).

Az erre vonatkozó feltételekről mindig érdemes az utazást megkezdése előtt tájékozódni. Hívjon minket bizalommal, hogy útnak indulását kényelmesebbé tegyük!

Felelősségbiztosítás

Lehetőség van olyan kiegészítő biztosítás megkötésére is, amikor külföldi utazása során egy harmadik személynek okoz kárt és a károsult, vagy balesetet elszenvedett a károkozásból eredő költségeinek megtérítését Öntől követeli. A biztosítás a megjelölt biztosítási összeg erejéig téríti meg az ilyen típusú kárigényekből eredő kártérítést.

Az erre vonatkozó feltételekről mindig érdemes az utazást megkezdése előtt tájékozódni. Hívjon minket bizalommal, hogy útnak indulását kényelmesebbé tegyük!

H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu