Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Kárbejelentés, kárügyintézés

Ház - és lakásbiztosítási károk bejelentéseTisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben ingatlanában, vagy biztosított ingóságaiban kár keletkezett úgy kérem, hogy az előző oldalon található BIZTOSÍTÁSI KÁRBEJELENTŐ ŰRLAPOT szíveskedjen kitölteni és a „Küldés” gomb megnyomásával részünkre továbbítani.

Egyúttal az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy a különböző fajta vagyonbiztosítási károk esetén milyen dokumentációra van szüksége a Biztosítónak a kár kifizetéséhez.

Az ügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül be kell jelenteni.

Halál és baleseti kár esetén kérjük 8 munkanapon belül jelezze kárigényét.

A Biztosító társaságok jellemzően a kárbejelentés beérkezésétől számított 5 munka napon belül felveszi Önökkel a kapcsolatot. Kérjük, hogy a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja a kár helyszínét változatlanul, a károsodott vagyontárgy állapotán ne változtasson, vagy csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben tegye azt. Erre a kárbejelentés tartalmának ellenőrzése miatt van szükség.

Amennyiben szükségszerű a kár helyreállításának megindítása, úgy kérjük, hogy megfelelő módon dokumentálják a káreseményt (legalább 10 jó minőségű fotó készüljön különböző nézetből, vagy ha van rá lehetőség készítsen videó felvételt).

A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket kérjük, hogy őrizze meg változatlan állapotban.

A minél gyorsabb kárrendezés érdekében a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a rendőrségen is. Mindez különösen azért fontos, mert a rendőrséget is érintő kárügyekben a kárrendezéshez szükségünk van a rendőrség által kiállított dokumentumokra (feljelentésre és a nyomozást lezáró határozatra).


Kárfelvételkor bemutatandó dokumentumok


Az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges a lakás biztosítási kárrendezése során.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához káresettől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szüksége a Biztosító társaságoknak. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • az építésügyi hatóság által kiadott bontási határozat (ha bontani kell)
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról
 • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók
 • Közvetlen villámcsapás
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épületkárok esetén tulajdoni lap másolata (3 hónapnál nem régebbi)
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • Villámcsapás indukciós hatása
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • szakértői vélemény a károsodott készülékekről
 • javítási árajánlat a készülékekről, számlák
 • Csőtörés- és beázáskárok
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • nagyobb összegű épületkárok esetén tulajdoni lap másolat (3 hónapnál nem régebbi)
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • Baleset
 • orvosi szakvélemény
 • halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)
 • kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén)
 • táppénzes igazolás másolata
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)
 • Betöréses lopás, rablás
 • az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • rendőrségi feljelentés
 • rendőrségi nyomozást felfüggesztő vagy megszüntető határozat, vádemelés esetén vádirat
 • számlák, garanciajegyek, adásvételi szerződés, fotók

 • A kártérítés kifizetésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók

  A kártérítési összeget a Biztosító vagy az Ön által megadott bankszámla számra utalja, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre.

 • a Biztosító a teljes dokumentáció beérkezését követő 15 napon belül utalja át a kártérítés összegét.
 • a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt, és a biztosítási kötvény engedményezési záradékkal van ellátva, akkor csak a engedményezett lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizeti ki a kártérítést a biztosítottnak (engedményezőnek)
 • H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu