Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Kárbejelentés, kárügyintézés

Építés- és szerelés biztosítási károk bejelentése


Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben építés-szerelés tevékenységében kár keletkezett úgy kérem, hogy az előző oldalon található KÁRBEJELENTŐ ŰRLAPOT szíveskedjen kitölteni és a „Küldés” gomb megnyomásával részünkre továbbítani.

Egyúttal az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy az építés-szerelés biztosítás körében bekövetkezett károk esetén milyen dokumentációra van szüksége a Biztosítónak a kárrendezéséhez, kifizetéséhez.Az ügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül be kell jelenteni.

Halál és baleseti kár esetén kérjük 8 munkanapon belül jelezze kárigényét.

A Biztosító társaságok jellemzően a kárbejelentés beérkezésétől számított 5 munka napon belül felveszi Önökkel a kapcsolatot.

A Monarchia-Risk 2008 Kft. munkatársa pedig, mint biztosítási alkusz végigkíséri a kárrendezés folyamatát. Tájékoztatjuk a kárrendezés aktuális állapotáról, segítünk a dokumentumok összeállításában és a Biztosító felé történő továbbításában.

Kérjük, hogy a kárszakértő jelentkezéséig a kár helyszínét ne változtassák meg, minden maradjon olyan állapotban, mint ahogy a káreseményt találták. Súlyosabb károk esetén a kárbejelentésben leírtak visszakövethetősége, ellenőrzése miatt a helyszínt csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtassák meg.

Amennyiben szükségszerű a kár helyreállításának megindítása, úgy kérjük, hogy megfelelő módon dokumentálják a káreseményt (legalább 10 jó minőségű fotó készüljön különböző nézetből, vagy ha van rá lehetőség készítsen videó felvételt).

Kérjük, hogy a sérült, meghibásodott, tönkrement alkatrészeket, berendezéseket a megbontást követően változatlan állapotban tegyék félre.

A minél gyorsabb kárrendezés érdekében a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a rendőrségen is. Mindez különösen azért fontos, mert a rendőrséget is érintő kárügyekben a kárrendezéshez a Biztosító társaságnak szüksége van a rendőrség által kiállított dokumentumokra (feljelentésre és a nyomozást lezáró határozatra).


Kárfelvételkor bemutatandó dokumentumok

Az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges az Építés és Szerelés biztosítás kárrendezése során.

A biztosítási káresemény bekövetkezése alkalmával, különböző dokumentumok, bizonylatok és számlák bemutatása szükséges a mielőbbi és gyors kárrendezéshez. Ezek átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • az építésügyi hatóság által kiadott bontási határozat (ha bontani kell)
 • engedélyezési és kivitelezési tervrajzok, projektleírás, és ütemterv
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók
 • Közvetlen villámcsapás
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • szakértői vélemény a károsodott készülékről
 • helyreállítási árajánlatok, számlák
 • Villámcsapás indukciós hatása
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • szakértői vélemény a károsodott készülékről
 • helyreállítási árajánlatok, számlák
 • Csőtörés- és beázáskárok
 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • fotó dokumentáció
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • Baleset

  Baleset bekövetkezése esetén a felellőség biztosítás alapján a harmadik félt ért baleset esetén térít a Biztosító és a következő dokumentumok benyújtása szükséges.
 • orvosi szakvélemény
 • halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)
 • kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén)
 • táppénzes igazolás másolata
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)
 • Betöréses lopás, rablás
 • az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • rendőrségi feljelentés
 • rendőrségi nyomozást felfüggesztő vagy megszüntető határozat, vádemelés esetén vádirat
 • számlák, garanciajegyek, adásvételi szerződés, fotók

 • A kártérítés kifizetésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók

  A kártérítési összeget a Biztosító az Ön által megadott bankszámla számra utalja.

 • a Biztosító a teljes dokumentáció beérkezését követő 15 napon belül utalja át a kártérítés összegét
 • Amennyiben biztosított beruházás (Projekt) jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt, és a biztosítási kötvény engedményezési záradékkal van ellátva, akkor csak a engedményezett lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizeti ki a kártérítést a biztosítottnak (engedményezőnek)
 • H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu