Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Magyarországi biztosítási piac

A magyar biztosítás története


A magyar biztosításügy történetében jelentős forduló pontot jelentett az Első Magyar Általános Biztosító Társaság megalapítássá 1857-ben.Ez a Biztosító 1858 áprilisában megindított jégbiztosítási ágazatot csak Magyarország területére terjesztette ki. A társaság adatait vizsgálva megállapítható, hogy a tűz-és jégbiztosítás ágazata általában veszteséges volt.

A hatvanas évek elején két hazai (az Erdélyi és a Győri biztosító társaság) és kilenc idegen (Generáli, Azienda, Riunione Első Ausztria, Anker, Phönix, Lipcsei és a Gressham)társaság működött Magyarországon az Első Magyaron kívül.

A hatvanas években kezdődött az alapítások elburjánzásának időszaka. A Gazdák Biztosító Szövetkezete 1899 decemberében alakult a nagybirtokosok kezdeményezésére és részvételével. Eleinte csak tűz-és jégbiztosítással foglalkozott, végsőként 1914-ban terjesztette ki működését az állatbiztosításra is. 1898-ban hazánkban 37 biztosító társaság működött összesen, amiből 12 magyar volt. Az első világháború időtartama alatt a biztosítási üzletág visszaesett. A huszas évek elején fontos lépés volt a biztosítók állami felügyeletének létrehozása.

Az 1946-ik évi stabilizáció lehetőséget teremtett a biztosítási tevékenység fellendítésére. A potsdami egyezmény alapján a hazánkban működő német érdekeltségű társaság vagyonát és állományát a Jóvátételi Hivatal 1946-ban a Szovjetunió magyarországi kezelőségének utján összevonta és Kelet Európai Biztosító Rt. néven a szovjet állami biztosítás magyarországi érdekeltségét képezve. A II .világháború kitörésekor 41 társaság működött.

Az Állami Biztosító megalapítására 1948-dik évi Nemzeti vállalatokról szóló XXXVII. tc. adott lehetőséget, amely kimondta, hogy a pénzügyminiszter biztosítási tevékenységet folyatató nemzeti vállalatot alapíthat. Az 1949-dik április 29-i 209 sz. miniszteri határozat alapján került sor az Állami Biztosító megalapítására, de gyakorlati működését 1949. június 20-án kezdte meg. 1949 január 1-i hatállyal átvette az Első Magyar ,a Gazda és a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító állományait.1952-ban a szovjet tulajdonban lévő Kelet Európai Biztosító Rt. És Európai Áru-és Poggyászbiztosító Rt. Állományait a Szovjetunió átadta a magyar államnak, kezelésüket az Állami Biztosító vette át. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag megvalósult a szocialista biztosítás állami monopóliuma.

Az állami pénzügyekről szóló 1979.évi II. tv. meghatározza a biztosítás helyét a népgazdaságban , a pénzügyek rendszerében. A tv. módosítása az 1984 évi 25.sz.tv. és más jogszabályok tovább lépnek, jogi alapot teremtenek az Állami Biztosító ketté válásához, a Hungária Biztosító, Viszontbiztosító és Exporthitel Biztosító és az (új) Állami Biztosító megalapításához (1986 július). 1987-ben megalakult az általános jogkörű Garancia Biztosító Rt., 1988 elején pedig az utazási biztosításokra szakosodó Atlasz Utazási Rt.

1990 és 1992 között megélénkült az alapítási kedv. Sorra alakultak a külföldi tulajdonú biztosító intézetek.1992. végére 13 biztosító intézet működött Magyarországon ,melyek közül 5 foglalkozott mezőgazdasági biztosítással. Ezek a következők voltak:


  • ÁB Aegon Biztosító Rt.
  • Hungária Biztosító Rt.
  • Generáli Budapest Biztosító Rt.
  • Colonia Biztosító Rt.
  • Argosz Biztosító Rt.

  • 1995 decemberében a Colonia Biztosító Társaság mezőgazdasági biztosítási módozatát Magyarországról kivonta. A Biztosító Társaságok többségükben külföldi érdekeltségűek, így a mg-i biztosítási támogatás jellege illetve újra elosztó szerepe megszűnt.

    H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu