Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Kárbejelentés, kárügyintézés

Kollektív balesetbiztosítás

A kollektív balesetbiztosítások, működésük szempontjából, megegyeznek az egyéni balesetbiztosításokkal. A különbség alapvetően a biztosítottak számában, a szerződő személyében és néhány kiegészítő szolgáltatásban keresendő.

Kollektív termékek esetében alapvetően a cég a szerződő és az alkalmazottak, tulajdonosok a biztosítottak. Egy esetlegesen bekövetkezett balszerencsés eseménykor pedig a munkáltató gondoskodni tud a bajba jutott dolgozóról, illetve annak családjáról – megvalósul ezáltal a munkavállalói gondoskodás fogalma, ami nagyban növeli az alkalmazottak lojalitását, valamint a dolgozó munkából való kiesésének veszteségeit is kompenzálhatja egyúttal egy esetleges jogi procedúra alkalmával kedvező színben tűntetheti föl a Munkáltatót az előrelátó magatartás.Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben Önt vagy család tagját sajnálatos módon baleset érte úgy kérem, hogy az előző oldalon található BIZTOSÍTÁSI KÁRBEJELENTŐ ŰRLAPOT szíveskedjen kitölteni és a „Küldés” gomb megnyomásával részünkre továbbítani.

Egyúttal az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy baleset esetén milyen dokumentációra van szüksége a Biztosítónak a kár kifizetéséhez.

Kárfelvételkor bemutatandó dokumentumok

Baleset esetén:
 • Ha készült: rendőrségi/munkahelyi baleseti jegyzőkönyv
 • Ha készült: véralkohol vizsgálati eredmény
 • Gépjármű vezetése során bekövetkezett biztosítási esemény esetén a jogosítvány és a forgalmi engedély másolata
 • Az első orvosi ellátás dokumentumai
 • Kórházi napi térítés,baleseti kórházi napi térítés, égési sérülés esetén:
 • Kórházi zárójelentés (nem kórházi igazolás)
 • Műtéti térítés, gyógyulási támogatás, baleseti műtéti térítés, baleseti gyógyulási támogatás esetén:
 • Kórházi zárójelentés (nem kórházi igazolás)
 • Műtéti leírás a műtét WHO-kódjának megjelölésével (kérjük ellenőrizze a műtéti leírást, a szolgáltatási igény elbírálása csak WHO-kód ismeretében lehetséges)
 • Kiemelt kockázatú betegség esetén:
 • Kórházi zárójelentés (nem kórházi igazolás)
 • Műtéti leírás a műtét WHO-kódjának megjelölésével (kérjük ellenőrizze a műtéti leírást, a szolgáltatási igény elbírálása csak WHO-kód ismeretében lehetséges
 • A kiemelt kockázatú – dread disease – betegségekre vonatkozó biztosítás különös feltételeiben meghatározott orvosi dokumentumok
 • Végleges 100%-os munkaképesség-csökkenés esetén:
 • Orvosszakértői Intézet rokkantsági jegyzőkönyve
 • Orvosszakértői Intézet által rendszeresített nyomtatványok, határozatok, orvosi indoklások másolata
 • Keresőképtelenség, baleseti keresőképtelenség esetén:
 • Keresőképtelenség igazolás hiteles másolata (diagnózis megjelölésével)
 • Orvosi indoklás a keresőképtelenség okáról (ennek hiányában a szolgáltatási igény elbírálás nem lehetséges!)
 • Ha kórházi ápolás is történt: kórházi zárójelentés ( nem kórházi igazolás ! )
 • Halál, baleseti halál, közlekedési balesetből eredő halál esetén:
 • Halott vizsgálati bizonyítvány
 • Boncjegyzőkönyv fénymásolata
 • Kötvény
 • Halotti anyakönyvi kivonat
 • Halált okozó betegség kezdeti időpontjának és lefolyásának, a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges iratok:
 • Külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeiről a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítása
 • Jogerős öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó végzés
 • Rendőrségi jegyzőkönyv
 • Közlekedési vállalat helyszínen felvett hivatalos jegyzőkönyve
 • Csonttörés esetén:
 • Csonttörést igazoló lelet fénymásolata
 • Balesetből, illetve közlekedési balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén:
 • Az első ellátás a szolgáltatási igény bejelentés időpontjáig keletkezett valamennyi orvosi dokumentum ( kezelések, vizsgálatok iratai, kórházi zárójelentések, stb )
 • Állaporosszabodás esetén: a szolgáltatás megállapítása óta történt orvosi vizsgálatok, kezelések dokumentumai
 • Rendőrségi jegyzőkönyv
 • Közlekedési vállalat helyszínen felvett hivatalos jegyzőkönyve
 • Baleseti költségtérítés: ruházat,poggyász sérülése esetén:
 • A kiadásokat igazoló eredeti számlák
 • Egyéb
 • Munkáltatói igazolás
 • Minden egyes szolgáltatói igény bejelentésekor a munkáltatónak írásban kell igazolnia a baleset időtartalma alatt a munkaviszony fennállását.
 • H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu