Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Biztosítástörténet

A biztosítás története csaknem olyan idős, mint az emberi társadalom. Az emberi közösségek fejlődésével egyidejűleg bővült a fenyegető kockázatok köre is.

A tengeri hajózás a kezdetektől fogva a legkockázatosabb tevékenységek körébe tartozott. Így nem véletlen, hogy a biztosítási szakma a tengeri kereskedelem megszületésével párhuzamosan alakult ki és miképpen a kereskedelem a biztosítás is a gazdasági élet meghatározó tényezőjévé vált.

A biztosítás lényeges eleme a „kockázat megosztása”. Megosztani a kockázatot csak több érdekelt között lehet. A biztosításügy „hajnalán” a biztosítottak (ezek az érdekeltek) még személyesen ismerték egymást.

A biztosítási szükségletek kielégítéséhez az érdekeltek nagy tömegének intézményes bevonására van szükség. A biztosításhoz veszélyközösséget kell létrehozni. Ennek révén válik lehetővé az érdekeltek között a kockázat felosztása. A kockázat felosztás azon gyakorlati tényen nyugszik, hogy a veszélyhelyzet ugyan a veszélyközösség minden tagját fenyegeti, de a ténylegesen bekövetkezett kár csak a közösség egyes tagjait sújtja, s a közösség által képzett biztosítási alap az érintett károsult kárának fedezetéül szolgál.

Veszélyközösséget a történelem során már nagyon korán elkezdtek szervezni. Ezek a közösségek egy egyszerű módszerhez folyamodtak, az u.n. kárfelosztáshoz.

H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu