Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Mit kell tenni, ha külföldön ér minket baleset?

Sajnos bekövetkezhet az a nem várt esemény amikor a nyaralásunkat bosszúság és aggodalom váltja fel, az ilyen esetekkel kapcsolatos teendőkről és legfontosabb „szabályokról” az alábbiakban tájékoztatjuk.

Szerencse a szerencsétlenségben, amikor nem velünk, vagy utazó társunkkal, hanem vagyontárgyainkban, vagy gépjárművünkben történik a káresemény. Gépjármű káresemény kapcsán, külföldön, az utazó különösen kiszolgáltatott helyzetben érezheti magát. Kérjük, hogy az alábbi intelmeket tartsa szem előtt, ha mégis balesete történne:

 • Ne írjon alá, és a felelősség bizonyítására ne fogadjon el olyan idegen nyelvű iratot, amelyet nem ért, vagy nem tud lefordítani!
 • Kérjen rendőri intézkedést! Rendőri intézkedés esetén a legtöbb országban költség ellenében a történtekről igazolást kaphat.
 • Hasznos a gépjárműben minden esetben Európai baleseti bejelentőt tartani, amelyet a baleset után a másik féllel közösen töltsön ki, és utána az egyik példányt tartsa meg. A kitöltéshez a nyomtatvány hátoldalán található útmutató nyújt segítséget. Ügyelni kell a nyomtatvány adatainak teljes körű és pontos kitöltésére.
 • Nyomtatvány hiányában a baleset részeseinek minden adatát:
 • a baleset helye (az ország megjelölésével),
 • a baleseti részesek járműveinek felségjele, forgalmi rendszáma, típusa,
 • a vezető/tulajdonos neve, címe, telefonszáma,
 • a vezetői engedély száma,
 • a felelősségbiztosító(k) neve, címe,
 • a kötvény száma,
 • a baleset vázlata, rövid leírása,
 • a sérülések feltüntetése,
 • az esetleges tanú(k) neve, címe elérhetőségüket mindig fel kekk jegyezni, és a baleset részeseinek közösen alá kell írniuk
 • Hazaérkezése után az Európai baleseti bejelentőt - vagy ennek hiányában kárbejelentését - 8 napon belül meg kell tenni!
 • Személyi sérülés esetén az orvosi iratokat, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök számláit meg kell őrizni, s a kárbejelentéshez csatolni kell. Minden olyan kiadásról, mely a személyi sérüléssel kapcsolatosan merült fel, kérjen számlát vagy igazolást!

  A személyi sérüléssel kapcsolatos kárrendezési eljárás különleges jellegénél fogva elkülönül a vagyontárgyainkban bekövetkezett károk rendezésétől. Összetettebb és hosszabb folyamatot igényel. Erről bővebb információkat az Utasbiztosítási kárbejelentés folyamata alcím alatt talál.  Tovább "Utasbiztosítás kárbejelentés folyamata" oldalunkra

  H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu